EN
  • Anasayfa
  • MLİ5022 Vergi Denetimi (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5022 - Vergi Denetimi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Vergi Denetimi MLİ5022 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Normal öğretim ve İkinci Öğretim
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Öğrencileri vergi denetiminin nasıl yapıldığı ve denetim teknikleri hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmektir.

Ders İçeriği

Dersin içeriği vergi incelemesi ve vergi denetim yöntemlerinden oluşmaktadır.

Ders Kaynakları Fazıl Tekin – Ali Çelikkaya, Vergi Denetimi, 4. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları, 2018.
Mehmet Yüce, İsmail Hakkı Yücelen, Vergi Denetim Hukuku (İçtihatlar ve Örnekler), 2021, Ekin Yayınevi.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 1 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 3 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 3 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 12 2 24
Ödev 1 Ödev 1 10 2 20
Ödev 2 Ödev 2 10 2 20
Final Final 15 2 30
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 197
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,73
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Denetim kavramı ayrıntılı olarak ele alınır. Beyin Fırtınası
2 Türkiye’de vergi denetim organları ve bunların görev ve yetkileri: Vergi Denetim Kurulu Ders
3 Vergi denetiminin sınıflandırılması; Yoklama, Beyanname revizyonu ve Yaygın ve yoğun vergi denetiminin analizi Ders
4 Vergi incelemesi kavramı, niteliği ve amacı; Vergi incelemesinde uyulacak esaslar, karşılıklı ödevler ve görevler Ders
5 Vergi incelemesinin aşamaları: İncelemenin planlanması, İnceleme hazırlığı, İncelemeye başlanılması, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması Ders
6 Vergi incelemesi sonucunda yapılan tarhiyat usulleri ve hukuksal dayanakları Ders
7 Vergi incelemesinde ispat, delil ve karine kavramlarının incelenmesi Ders
8 Vergi incelemesine yardımcı unsurlar: Arama, Bilgi toplama, Devamlı bilgi verme ve Veri Ambarı Ders
9 Denetlenecek mükelleflerin tespiti ve MERAK Sisteminin incelenmesi Ders
10 Bilgisayar tabanlı vergi denetimi yapılması ve denetimde e-devlet uygulamaları Ders
12 Hile denetimi ve hilelerin ortaya çıkartılmasıyla ilgili proaktif yaklaşımlar Ders
13 Vergi riski, vergi riski yönetimi ve vergi denetimi açısından önemi Ders
14 Vergi küpü ve vergi denetimi açısından önemi Ders
15 Yeminli Mali Müşavirlerin ve Bağımsız Denetçilerin vergi denetimindeki yeri ve önemi Ders
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergi denetimi kavramı ve denetim organlarının yetkilerini değerlendirebilme Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Yoklama, Revizyon ve Vergi İncelemesinin nitelik ve özelliklerini açıklayabilme; Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Vergi İncelemesinin aşamalarını ve sonuçlarını analiz edebilme; Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Vergi İncelemesinin yardımcı unsurlarını yorumlayabilme; Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Denetlenecek mükelleflerin tespiti ve MERAK Sistemini analiz edebilme; Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Vergi denetimi kavramı ve denetim organlarının yetkilerini değerlendirebilme 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yoklama, Revizyon ve Vergi İncelemesinin nitelik ve özelliklerini açıklayabilme; 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vergi İncelemesinin aşamalarını ve sonuçlarını analiz edebilme; 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vergi İncelemesinin yardımcı unsurlarını yorumlayabilme; 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Denetlenecek mükelleflerin tespiti ve MERAK Sistemini analiz edebilme; 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5