• Anasayfa
  • MLİ5023 Vergi İcra Hukuku (2021 - 2022 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5023 - Vergi İcra Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Vergi İcra Hukuku MLİ5023 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EKERYILMAZ
Ders Veren
Amaç

Verginin cebren tahsilatına ilişkin usuller ayrıntılı olarak incelemektir.

Ders İçeriği

Cebri icra hükümleri incelenir.

Ders Kaynakları Adnan Gerçek, Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku, 6. baskı, Ekin Yayınevi, 2020.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Cebri icra hukuku ve temel sorunları Tartışmalı Ders
2 Cebri icra hukuku ve temel sorunları Tartışmalı Ders
3 Vergi icra hukukunun esasları Tartışmalı Ders
4 Vergi alacağında ödeme düzen Tartışmalı Ders
5 Tecil kurumu Tartışmalı Ders
6 Gecikme zammı ve gecikme faizi Tartışmalı Ders
7 Vergi icra hukukunda cebri takip yolları Tartışmalı Ders
8 Haciz yoluyla takip Tartışmalı Ders
9 Teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip Tartışmalı Ders
10 İflas yolu Tartışmalı Ders
11 Kamu alacaklarının korunması Tartışmalı Ders
12 Teminat ve ihtiyati haciz Tartışmalı Ders
13 İhtiyati tahakkuk Tartışmalı Ders
14 Zamanaşımı, yasaklar ve cezalar Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergi icra hukukunun hukuk sistemi içindeki yerini belirler. Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Vergi icra hukukunu icra ve iflas hukuku ile karşılaştırır. Yazılı Sınav Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Kamu alacağı kavramını tanımlar. Yazılı Sınav Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Ödeme zamanı ve ödeme şekillerine ilişkin kuralları tanımlar. Yazılı Sınav Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Gecikme zammı ve gecikme faizini karşılaştırır. Yazılı Sınav Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
Vergi icra hukukunun hukuk sistemi içindeki yerini belirler. - - - - - - - - - - -
Vergi icra hukukunu icra ve iflas hukuku ile karşılaştırır. - - - - - - - - - - -
Kamu alacağı kavramını tanımlar. - - - - - - - - - - -
Ödeme zamanı ve ödeme şekillerine ilişkin kuralları tanımlar. - - - - - - - - - - -
Gecikme zammı ve gecikme faizini karşılaştırır. - - - - - - - - - - -