EN
  • Anasayfa
  • MLİ5023 Vergi İcra Hukuku (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5023 - Vergi İcra Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Vergi İcra Hukuku MLİ5023 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Verginin cebren tahsilatına ilişkin usuller ayrıntılı olarak incelemektir.

Ders İçeriği

Cebri icra hükümleri incelenir.

Ders Kaynakları Adnan Gerçek, Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku, 6. baskı, Ekin Yayınevi, 2020.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 14 3 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 14 3 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 14 2 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Küçük Grup Tartışması 14 2 28
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 14 2 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Ödev 1 Ödev 1 5 1 5
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 12 1 12
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 200
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,84
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Cebri icra hukuku ve temel sorunları Tartışmalı Ders
1 Cebri icra hukuku ve temel sorunları Tartışmalı Ders
3 Vergi icra hukukunun esasları Tartışmalı Ders
4 Vergi alacağında ödeme düzen Tartışmalı Ders
5 Tecil kurumu Tartışmalı Ders
6 Gecikme zammı ve gecikme faizi Tartışmalı Ders
7 Vergi icra hukukunda cebri takip yolları Tartışmalı Ders
8 Haciz yoluyla takip Tartışmalı Ders
9 Teminatın paraya çevrilmesi yoluyla takip Tartışmalı Ders
10 İflas yolu Tartışmalı Ders
11 Kamu alacaklarının korunması Tartışmalı Ders
12 Teminat ve ihtiyati haciz Tartışmalı Ders
13 İhtiyati tahakkuk Tartışmalı Ders
14 Zamanaşımı, yasaklar ve cezalar Tartışmalı Ders
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergi icra hukukunun hukuk sistemi içindeki yerini belirler. Yazılı Sınav Ödev / Proje Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Vergi icra hukukunu icra ve iflas hukuku ile karşılaştırır. Yazılı Sınav Ödev / Proje Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Kamu alacağı kavramını tanımlar. Yazılı Sınav Ödev / Proje Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Ödeme zamanı ve ödeme şekillerine ilişkin kuralları tanımlar. Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Gecikme zammı ve gecikme faizini karşılaştırır. Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Ders Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Vergi icra hukukunun hukuk sistemi içindeki yerini belirler. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vergi icra hukukunu icra ve iflas hukuku ile karşılaştırır. 5 5 4 5 4 3 4 2 3 5
Kamu alacağı kavramını tanımlar. 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4
Ödeme zamanı ve ödeme şekillerine ilişkin kuralları tanımlar. 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5
Gecikme zammı ve gecikme faizini karşılaştırır. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5