EN
  • Anasayfa
  • MLİ5029 Vergilendirmenin Anayasal Temelleri (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5029 - Vergilendirmenin Anayasal Temelleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Vergilendirmenin Anayasal Temelleri MLİ5029 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Şebnem EKERYILMAZ
Amaç

Vergilemenin anayasal temelleri ve vergileme ilkeleri hakkında ayrıntılı olarak inceleme yapmaktır.

Ders İçeriği

Anayasamızda yer alan vergileme ilkeleri hakkında ayrıntılı olarak bilgi verilmesidir.

Ders Kaynakları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Anayasa Mahkemesi Kararları, Danıştay Kararları.
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 30
Ödev 1 15
Ödev (Sunum) 15
Toplam 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %40
Toplam %40
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %60
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %40
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 2 14 28
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 10 1 10
Final Final 15 1 15
Ödev 1 Ödev 1 7 1 7
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 7 1 7
Toplam İş Yükü (Saat) 193
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,57
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Anayasamızın 73. maddesi incelenir. Ders Tartışmalı Ders
2 Vergileme ve vergilendirme sürecine ilişkin bilgiler verilir. Ders Tartışmalı Ders
3 Vergilemede kanunilik ilkesi ayrıntılı olarak incelenir. Ders Tartışmalı Ders
4 Vergilemede genellik ilkesi ayrıntılı olarak incelenir. Ders Tartışmalı Ders
5 Vergilemede eşitlik ilkesi ayrıntılı olarak incelenir. Ders Tartışmalı Ders
6 Vergilemede adalet ilkesi ayrıntılı olarak incelenir. Ders Tartışmalı Ders
7 Vergilemede mali güç ilkesi ayrıntılı olarak incelenir. Ders Tartışmalı Ders
8 Vergilemede hukuki güvenlik ilkesi ayrıntılı olarak incelenir. Ders Tartışmalı Ders
9 Vergilemede belirlilik ilkesi ayrıntılı olarak incelenir. Ders Tartışmalı Ders
10 Vergilemede kıyas yasağı ilkesi ayrıntılı olarak incelenir. Ders Tartışmalı Ders
11 Kazanılmış haklara saygı ilkesi incelenir. Ders Tartışmalı Ders
12 Kanunilik ilkesinin istisnaları incelenir. Ders Tartışmalı Ders
13 Vergileme ilkelerine ilişkin yargı kararları incelenir. Ders Tartışmalı Ders
13 Vergileme ilkelerine ilişkin yargı kararları incelenir. Ders Tartışmalı Ders
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Vergileme ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Vergileme kanunilik ilkesi hakkında bilgi sahibi olur Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Vergileme hukuk devleti hakkında bilgi sahibi olur Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Vergileme hukuki güvenlik ilkesi hakkında bilgi sahibi olur Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Somut olaylar karşısında verilen yargı kararlarını vergileme ilkeleri açısından inceler. Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Vergileme ilkeleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vergileme kanunilik ilkesi hakkında bilgi sahibi olur 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vergileme hukuk devleti hakkında bilgi sahibi olur 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Vergileme hukuki güvenlik ilkesi hakkında bilgi sahibi olur 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Somut olaylar karşısında verilen yargı kararlarını vergileme ilkeleri açısından inceler. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5