EN
  • Anasayfa
  • MLİ5031 E-Maliye Uygulamaları (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5031 - E-Maliye Uygulamaları
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
E-Maliye Uygulamaları MLİ5031 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
Amaç

Dünyada yaşanmakta olan dijitalleşme çağı ve Endüstri 4.0 ve devamındaki 5.0 sürecinde mali sistemde bir dizi yeni gelişmelerin olmasını sağmaktadır. Bu ders ile kamu hizmetleri, kamu harcamaları ve kamu gelirleri ekseninde mali sistemde yaşanan dönüşümün analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

KÜRESELLEŞME VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ; MALİ YAPI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ; DİJİTALLEŞME VE SOSYAL ALAN İLİŞKİSİ; DİJİTALLEŞME VE MALİ SİSTEM ETKİLEŞİM SÜRECİ; KAMU KURUMLARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM; BÜTÇELEME SÜRECİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM; VERGİLEME SÜRECİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM; DİJİTAL VERGİ ÖNERİLERİ: ROBOT VERGİSİ, KRİPTO PARA VERGİSİ, UZAY MADENCİLİĞİ VERGİSİ; MALİ YAPI VE BLOK ZİNCİRİ; YAPAY ZEKA VE KAMU PERSONEL YAPISINDAKİ DÖNÜŞÜM; KAMU HİZMET SUNUMUNDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM; DİJİTALLEŞME VE DEVLETİN GELECEĞİ TARTIŞMASI; DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA DEVLETLERARASI MALİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ.

Ders Kaynakları YANKIN, F. B. (2019). DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-38.
Öz, E., & Bozdoğan, D. (2012). TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE E-MALİYE UYGULAMALARI. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 17(2).
YAVUZ, M. (2019). EKONOMİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMA ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 15-29.
Açıldığı Öğretim Yılı 2021 - 2022 2022 - 2023 2023-2024
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ödev 1 20
Ödev 2 20
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Dönem Sonu Uygulaması %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Önceden planlanmış özel beceriler Vaka Çalışması 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Ödev 1 Ödev 1 20 1 20
Ödev 2 Ödev 2 20 1 20
Dönem Sonu Uygulaması Dönem Sonu Uygulaması 40 1 40
Toplam İş Yükü (Saat) 192
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,53
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 KÜRESELLEŞME VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİ Ders
2 MALİ YAPI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Ders
3 DİJİTALLEŞME VE SOSYAL ALAN İLİŞKİSİ Ders
4 DİJİTALLEŞME VE MALİ SİSTEM ETKİLEŞİM SÜRECİ Ders
5 KAMU KURUMLARINDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM Ders
6 BÜTÇELEME SÜRECİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM Ders
7 VERGİLEME SÜRECİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM Ders
8 DİJİTAL VERGİ ÖNERİLERİ: ROBOT VERGİSİ, KRİPTO PARA VERGİSİ, UZAY MADENCİLİĞİ VERGİSİ Ders
9 MALİ YAPI VE BLOK ZİNCİRİ Ders
10 YAPAY ZEKA VE KAMU PERSONEL YAPISINDAKİ DÖNÜŞÜM Ders
11 KAMU HİZMET SUNUMUNDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM Ders
12 DİJİTALLEŞME VE DEVLETİN GELECEĞİ TARTIŞMASI Ders
13 DİJİTALLEŞME ÇAĞINDA DEVLETLERARASI MALİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ Ders
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Mali sistemi kavramsal açıdan belirtmek Sözlü Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Tarihsel gelişim içinde mali sistemdeki değişiklikleri sıralamak Sözlü Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Dijitalleşme çağında kamusal mal ve hizmetlerde yaşanan dönüşümü açıklamak Sözlü Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Dijitalleşme çağında kamu harcamalarında ve kamu gelirlerinde yaşanan dönüşümü ifade etmek Sözlü Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
Mali sistemde yaşanan dönüşümün gelecekte insanlığı ve devleti nasıl etkileyebileceğini ele almak Sözlü Sınav Ders Dinleme ve anlamlandırma
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Mali sistemi kavramsal açıdan belirtmek 3 3 2 5 4 3 2 2 1 1
Tarihsel gelişim içinde mali sistemdeki değişiklikleri sıralamak 4 3 3 2 1 2 2 3 2 1
Dijitalleşme çağında kamusal mal ve hizmetlerde yaşanan dönüşümü açıklamak 5 4 3 3 3 2 1 1 2 1
Dijitalleşme çağında kamu harcamalarında ve kamu gelirlerinde yaşanan dönüşümü ifade etmek 3 2 4 1 5 3 3 3 3 1
Mali sistemde yaşanan dönüşümün gelecekte insanlığı ve devleti nasıl etkileyebileceğini ele almak 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3