EN
  • Anasayfa
  • LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
LEE5999 - Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri LEE5999 2 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Murat ALANYALIOĞLU
Ders Veren
Amaç

1. Araştırmacılara bilimsel araştırma yaparken ve araştırma sonuçlarını sunarken ya da yayımlarken taşıdıkları sorumlulukları öğretmek. 2. Bilim etiği ilkelerini öğretmek. 3. Bilimsel araştırma sistematiğini öğretmek. 4. Araştırma tekniklerini tanıtmak. 5. Bilimsel kaynaklara ulaşma yöntemlerini kavratmak.

Ders İçeriği

Bilimsel etik ilkeleri; Üniversiteler, TÜBİTAK ve YÖK vb. kurumların etik kurullarının genel ilkeleri ve işleyiş şekilleri; Ar-Ge projeleri; bilimsel araştırma teknikleri; literatür tarama mantığı ve işlemleri; bilimsel makalelerin incelenmesi ve bilgiye hızlı ulaşma; bilimsel bilginin sunumu ve yayımlanması süreçleri.

Ders Kaynakları Bilim Etiği El Kitabı, TÜBA Yayınları, Editör: Ayşe ERZAN, 2008
Bilim Etiği, David B. Resnik, ISBN 975-539402-8, Ayrıntı Yayın evi, 2004
Bilim Araştırmada Etik ve Sorunları, TÜBA Yayınları, Editor: Cumhur ERTEKİN, 2002
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Bilim: Temel kavramlar ve bilimin doğası Ders Tartışmalı Ders
2 Bilim felsefesi Ders Tartışmalı Ders
3 Bilimsel araştırma yöntemleri Ders Tartışmalı Ders
4 Bilimsel araştırmada planlanma Ders Tartışmalı Ders
5 Bilimsel bilgiye ulaşma: Genel literatür taraması Ders Tartışmalı Ders
6 Bilimsel bilgiye ulaşma: Katalog taramaları
7 Ar-Ge Projeleri: Proje yazım süreci ve proje amaçlı literatür taraması Ders Tartışmalı Ders
8 Bilimsel bilgiyi sunma süreçleri Ders Tartışmalı Ders
9 Bilimsel bilgiyi yayımlama süreçleri Ders Tartışmalı Ders
10 Bilimsel makale yazımında dikkat edilecek hususlar Ders Tartışmalı Ders
11 Etik: Bilimsel etik ihlali çeşitleri Ders Tartışmalı Ders
12 Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken temel etik ilkeleri Ders Tartışmalı Ders
13 BŞEÜ, TÜBİTAK ve YÖK vb. kurumların bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergeleri Ders Tartışmalı Ders
14 Etik kurulların genel işleyiş şekli Ders Tartışmalı Ders
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Bilimsel etik ilkelerini bilir Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Bilimsel etik ilkelerini kendi araştırmalarında uygular Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Araştırma tekniklerini bilir ve kendi bilimsel araştırmalarında kullanır Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Ar-Ge projelerinin genel içeriğini bilir Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Bir bilimsel veriye ya da kaynağa nasıl ulaşacağını bilir. Bilimsel kaynağı inceler, özümser ve bilgiye hızlı şekilde ulaşır Yazılı Sınav Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Bilimsel etik ilkelerini bilir - - - - - - - - - -
Bilimsel etik ilkelerini kendi araştırmalarında uygular - - - - - - - - - -
Araştırma tekniklerini bilir ve kendi bilimsel araştırmalarında kullanır - - - - - - - - - -
Ar-Ge projelerinin genel içeriğini bilir - - - - - - - - - -
Bir bilimsel veriye ya da kaynağa nasıl ulaşacağını bilir. Bilimsel kaynağı inceler, özümser ve bilgiye hızlı şekilde ulaşır - - - - - - - - - -