EN
  • Anasayfa
  • FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
2022 - 2023 Eğitim Öğretim Yılı (2 Zorunlu Dersler,4 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat Kredi AKTS PDF
FDB5000 Tez Çalışması Zorunlu Girmez 0 + 1 0,0 20,0
FDB7000 Uzmanlık Alan Zorunlu Girmez 6 + 0 0,0 10,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam Kredi 0,0 30,0
2022 - 2023 Seçmeli Dersler
FDB5001 Yaygın Din Eğitimi ve Problemleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5002 Dini Çoğulculuk (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5003 Tanrı Tasavvurları (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5004 Din Felsefesinin Temel Problemleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5005 Din ve Toplumsal Değişme (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5006 Din Eğitimi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5007 Sosyolojiye Giriş (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5008 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metodolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5009 İslam Felsefesinde Ekoller ve Akımlar (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5010 Dinler Tarihine Giriş (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5011 Dini Gelişim Psikolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5012 Din Psikolojisine Giriş (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5013 Dini Danışmanlık ve Rehberlik (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5014 Din-Felsefe İlişkisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5015 Türk Düşünce Tarihi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5016 İlk Dönem İslam Filozofları (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5017 Dinler Tarihinin Sahası ve Problemleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5018 İslam Ahlak Teorileri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5019 Zihin Felsefesi ve Ölümsüzlük Düşüncesi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5020 Mantıkçı Pozitivizm ve Dini Bilgi Problemi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5021 Türkiye’de Mantık Çalışmaları (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5022 Mantıkçı Pozitivizmin Temel Problemleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5023 Felsefi Antropoloji (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5024 İbadet Psikolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5025 Değer Psikolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5026 Ölüm Psikolojisi ve Din (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5027 İslam Eğitim Tarihi I (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5028 Kişilik ve Din (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5029 Karşılaştırmalı Dinler Tarihi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5030 Din Eğitimi Biliminin Teorik Temelleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5031 Medrese Eğitim Tarihi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5032 Örgün ve Yaygın Din Eğitimi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5033 Din Bilimlerinde Araştırma Teknikleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5034 Din Eğitimine Giriş (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5035 Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5036 Eğitim Felsefesi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5037 Kitabı Mukaddes Tetkikleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5038 Sosyolojik Düşünce Tarihi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5039 Sosyolojik Teori ve Din (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5040 Küreselleşme ve Din (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5041 Mukayeseli Eğitim Felsefesi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5042 Meslek Ahlakı (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5043 Din Bilim İlişkisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5044 Mantık Felsefesi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5045 Mantık Tarihi ve Problemleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5046 İnsan Hürriyeti ve Determinizm (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5047 17. ve 18. Yüzyıl Aydınlanma Felsefesi ve Rasyonel Din Anlayışı (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5048 Dinler Tarihi Metodolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5049 Anadolu’daki Dinler ve İnançlar (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5050 Geleneksel Türk Dini (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5051 Din Eğitiminde Program Geliştirme (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5052 Din Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5053 Medreselerde Eğitim (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5054 Din Eğitimi Bilimi Metodolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5055 Ahlak Eğitimi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5056 Genel Psikoloji (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5057 Din ve Ahlak Felsefesinin Temel Problemlerine Giriş (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5058 Teodise ve Kötülük (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5059 Felsefi Bir Problem Olarak Mucize (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5060 Mantık Felsefesinin Temel Problemleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5061 Sosyoloji Tarihi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5062 Din-Toplum ve Siyaset (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5063 Dini Gruplar Sosyolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5064 Kurumlar Sosyolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5065 İslam Felsefesinin Teşekkül ve Gelişimi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5066 Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5067 İslam Düşüncesinin Kaynakları (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5068 Başlangıcından Günümüze Müslüman Hıristiyan İlişkileri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5069 İslam Eğitim Tarihi II (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5070 Sekülerleşme ve Din (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5071 Medya ve Din (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5072 Sosyal Tabakalaşma ve Din (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5073 Sosyal Kurumlar ve Din (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5074 Dindarlığın Sosyo-Psikolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5075 Din Fenomenolojisi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5076 Dinler Tarihine Giriş II (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5077 Halk İnanışları (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5078 Misyonerlik Faaliyetleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5079 Yeni Dini Hareketler (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5080 Ahlak Eğitimi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5081 Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5082 Çocukluk Dönemi ve Din Eğitimi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5083 Din Eğitimi Biliminin Teorik Temelleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5084 Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5085 Dini İletişim ve Din Eğitimi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5086 İslam Eğitim Tarihi-I (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5087 İslam Eğitim Tarihi-II (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5088 Mukayeseli Eğitim Felsefesi (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5089 Yaygın Din Eğitimi ve Problemleri (LEE FDB YL Seçmeli) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 3,0 7,5
FDB5900 Seminer (LEE FDB YL Seminer Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 3 + 0 0,0 7,5
LEE5998 Akademik Türkçe (LEE Akademik Türkçe) Seçmeli Dersler Girmez 4 + 0 0,0 4,0
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri (LEE FDB YL Bilim Etiği Seçmeli) Seçmeli Dersler Girmez 2 + 0 0,0 5,0