• Anasayfa
  • GID104 Gıda Mikrobiyolojisi (2021 - 2022 / 2. Yarıyıl)
  • EN
GID104 - Gıda Mikrobiyolojisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Gıda Mikrobiyolojisi GID104 2 3 + 1 5,0 Pdf
Birim Bölüm
GIDA TEKNOLOJİSİ
Derece Seviye Ön Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alper Kürşat DEMİRKAYA
Ders Veren
Amaç

Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler ve mikrobiyal kalite konularında öğrenciye bilgi kazandırılması.

Ders İçeriği

Gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar, gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler, kontaminasyonun önlenmesi (asepsis) ve mikroorganizmaların uzaklaştırılması, mikrobiyal gelişmenin inhibisyonu, mikroorganizmaların öldürülmesi, et ve et ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve yöntemleri, süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve yöntemleri, konserve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, meyve-sebze ve meyve-sebze ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve yöntemleri. Gıda mikrobiyolojisi laboratuvarı temel kurallar ve malzemelerin tanıtılması, besiyerleri hakkında bilgi, sterilizasyon, örnek alma, homojenizasyon ve dilusyon, Ekim metotları ve inkübasyon, gıda mikrobiyolojisi açısından önemli mikroorganizmaların tespiti, EMS yöntemi, Tanımlama testleri.

Ders Kaynakları Halkman AK. Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları. Başak Matb. Ankara, 2005
Ünlütürk A., Turantaş F. Gıda Mikrobiyolojisi, 2000
Erkmen O. Gıda Mikrobiyolojisi. Efil yayın evi. 2. baskı. Ankara, 2010
Erkmen O. Gıda Mikrobiyolojisi. Efil yayın evi. 2. baskı. Ankara, 2010
Food Science, Potter, N.N., Hotchkiss, J.H., 1998
Ünlütürk A., Turantaş F. Gıda Mikrobiyolojisi, 2000
Açıldığı Öğretim Yılı 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Grup Çalışması 1 5 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 10 20
Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması Laboratuar 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Sözlü 5 1 5
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 2 10 20
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 2 6
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 5 1 5
Final Final 10 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 127
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4,98
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Gıdalarda indikatör mikroorganizmalar
2 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar: aktif gıda enfeksiyonları
3 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar: Pasif gıda enfeksiyonları
4 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar: Bakteri İntoksikasyonları
5 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar: Küf intoksikasyonları (Mikotoksikozis)
6 Kontaminasyonun önlenmesi (asepsis) ve mikroorganizmaların uzaklaştırılması
7 Ara Sınav
8 Mikrobiyal gelişmenin inhibisyonu: Kimyasal koruyucularla muhafaza, soğukta ve dondurarak muhafaza
9 Mikrobiyal gelişmenin inhibisyonu: Su aktivitesinin düşürülmesi, kontrollü ve modifiye atmosferde muhafaza, mikroorganizmalar arası antogonostik ilişki
10 Mikroorganizmaların öldürülmesi
11 Et ve et ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar
12 Süt ve süt ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar
13 Konserve gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar
14 Meyve-sebze ve meyve-sebze ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve yöntemleri
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Temel kavramlar, gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibi olma
Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, gıda muhafazası, gıdalarda mikrobiyolojisi analizleri hakkında bilgi sahibi olma
Gıda enfeksiyonları ve intoksikasyonları hakkında bilgi sahibi olma
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Temel kavramlar, gıdalarda indikatör ve patojen mikroorganizmalar hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - - - - - - -
Gıdalarda mikrobiyolojik bozulmalar, gıda muhafazası, gıdalarda mikrobiyolojisi analizleri hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - - - - - - -
Gıda enfeksiyonları ve intoksikasyonları hakkında bilgi sahibi olma - - - - - - - - - - - - - - -