EN
  • Anasayfa
  • MLİ5006 Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5006 - Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Gelişmekte Olan Ülkelerde Maliye Politikası MLİ5006 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz-yüze, uzaktan
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Dersin amacı, gelişmekte olan ülkeler için maliye politikasının fiyatlar genel düzeyi, faiz oranı, tüketim, tasarruf, istihdam, dış ticaret hacmi gibi çeşitli makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri ile birlikte incelemektir.

Ders İçeriği

Derste gelişmekte olan ülkelerde uygulanan daraltıcı/genişletici maliye politikası, maliye politikasının makroekonmik değişkenlere olan etkileri anlatılacaktır.

Ders Kaynakları Güncel ulusal ve uluslar arası kitap ve makaleler.
Açıldığı Öğretim Yılı 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Küreselleşme ve entegrasyon kavramları
2 1980 sonrası Washington Uzlaşması Süreci ve GOÜ’lerin ortaya çıkış
3 Serbest Piyasaya geçiş süreci ve GOÜ’lerin deneyimleri
3 Serbest Piyasaya geçiş süreci ve GOÜ’lerin deneyimleri
5 GOÜ’lerin dünya ticaretindeki yeri
6 GOÜ’lerin finansal liberalizasyonu ve finans piyasalarındaki yeri
7 Ara Sınav
8 GOÜ’lerni bankacılık sektörü ve döviz piyasalarında serbestleşmesi ve Bankacılık Krizleri
9 GOÜ’lerde sermaye hareketleri
10 Ekonomik Entegrasyon Örneği ‘’MERCOSUR’’
11 GOÜ’lerin makro değişkenleri, bütçe açığı, borçlanma, konsolidasyon, ülke riskleri
12 Kredi derecelendirme kuruluşları, risk değerlendirmesi ve GOÜ’ler
13 GOÜ’lerin üretim yapısı, emek piyasaları
14 GOÜ’lerin kalkınma problemi ve MENA ülkeleri
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
1980 sonrası süreçte GOÜ’lerin bütçe açıkları, borçlanma vb. makro değişkenleri ile kriz deneyimlerinin kavranarak, günümüze yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi Yazılı Sınav Ödev / Proje Sunum / Seminer Tartışmalı Ders Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
Serbest piyasa ekonomisine geçiş deneyimleri ve sonuçlarının GOÜ’ler açısından değerlendirilip anlaşılması Ödev / Proje Sunum / Seminer Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler
GOÜ kavramının anlaşılması ve küreselleşmenin boyutlarının farkına varılması Ödev / Proje Sunum / Seminer Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
1980 sonrası süreçte GOÜ’lerin bütçe açıkları, borçlanma vb. makro değişkenleri ile kriz deneyimlerinin kavranarak, günümüze yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi - - - - - - - - - -
Serbest piyasa ekonomisine geçiş deneyimleri ve sonuçlarının GOÜ’ler açısından değerlendirilip anlaşılması - - - - - - - - - -
GOÜ kavramının anlaşılması ve küreselleşmenin boyutlarının farkına varılması - - - - - - - - - -