EN
  • Anasayfa
  • MLİ5007 İktisadi Gelişme ve Vergileme (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5007 - İktisadi Gelişme ve Vergileme
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
İktisadi Gelişme ve Vergileme MLİ5007 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Bu ders öğrencilerin iktisadi gelişme ve vergilendirme konusunda yüksek lisans düzeyinde yeterli bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır.

Ders İçeriği

İktisadi gelişme, vergilendirme, vergi sistemleri ve vergi politikalarında son dönem değişiklikleri.

Ders Kaynakları Esfender Korkmaz, Vergi Yapısı ve Gelişimi, İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayını, 1982.
Arif Nemli, Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Politikası, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını, 1979.
Hüseyin Şen, T. Naci Soruç, Abdullah Keskin; “İktisadi Kalkınmanın Finansmanı”, Kalkınma Ekonomisi, Seçme Konular, 2. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2008 içinde.
Robin Borgess, Nicolas Stern; “Vergileme ve Kalkınma”, Çeviren: Mustafa Durmuş, Maliye Dergisi, Sayı 152 (Ocak- Haziran 2007).
Sevim Görgün, “İktisadi Gelişme ve Gelişme İktisadı”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 34. Seri, İstanbul, 1993.
Açıldığı Öğretim Yılı 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 2 14 28
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 2 14 28
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 15 1 15
Final Final 30 1 30
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Ödev 1 Ödev 1 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 192
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,53
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 İktisadi Büyüme ve Kalkınma Kavramları ve Azgelişmiş Ülkelerin Özellikleri
2 İktisadi Kalkınmada Devletin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Vergileme
3 Vergilemenin Kalkınma Üzerindeki Etkileri: Kuramsal Açıklamalar
4 Vergilemenin Kalkınma Üzerindeki Etkileri: Kavramsal Açıklamalar
5 Vergi Yapısı İktisadi Kalkınma İlişkisi
6 Gelir ve Servet Vergilerinin İktisadi Kalkınmadaki Rolü
7 Tüketim Vergilerinin İktisadi Kalkınmadaki Rolü (Ara Sınav)
8 Vergi Teşvik Önlemleri
9 Tarım Kesiminin Vergilendirilmesi ve Kalkınmadaki Rolü
10 Gelişmekte Olan Ülkelere Özgü Vergileme Sorunları
11 Küreselleşmenin Gelişmekte Olan Ülkelerde Yol Açtığı Vergileme Sorunları
12 Vergileme Sorunlarının Çözümünde Uluslar Arası Kuruluşların Rolü
13 Vergi Reformları
14 Türk Vergi Sisteminin Ekonomik Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Çeşitli vergilerin iktisadi kalkınmadaki rolünü ayırt edebilme
Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları vergileme sorunlarını açıklayabilme
Vergilemenin kalkınma üzerindeki etkilerini kuramsal ve kavramsal açıdan anlama ve değerlendirebilme
Vergi sistemini iktisadi kalkınma açısından irdeleyerek, sorunların çözümüne yönelik yorum yapabilme
Vergi yapısı iktisadi kalkınma ilişkisini analiz edebilme
İktisadi büyüme ve kalkınma konusunda temel kavramları ve teorik bilgileri kavrayabilme
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Çeşitli vergilerin iktisadi kalkınmadaki rolünü ayırt edebilme 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3
Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları vergileme sorunlarını açıklayabilme 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3
Vergilemenin kalkınma üzerindeki etkilerini kuramsal ve kavramsal açıdan anlama ve değerlendirebilme 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3
Vergi sistemini iktisadi kalkınma açısından irdeleyerek, sorunların çözümüne yönelik yorum yapabilme 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3
Vergi yapısı iktisadi kalkınma ilişkisini analiz edebilme 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
İktisadi büyüme ve kalkınma konusunda temel kavramları ve teorik bilgileri kavrayabilme 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3