EN
  • Anasayfa
  • MLİ5009 Kamu Ekonomisi Teorisi (2023-2024 / . Yarıyıl)
  • EN
MLİ5009 - Kamu Ekonomisi Teorisi
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Kamu Ekonomisi Teorisi MLİ5009 3 + 0 7,5 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE - YL
Derece Seviye Lisansüstü - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze.
EBS Koordinatörü Arş. Gör. İbrahim KESİCİ
Ders Veren
Amaç

Türkiye'de Kamu Maliyesi Politikalarının analizini ve etkinlik etkilerini anlamak.

Ders İçeriği

Kamu Maliyesi Politikasının etkinliğine ilişkin açıklamalar; Klasik yaklaşım; Keynesyen Yaklaşım; Kamu Maliyesi Politikasının Doğuşu; Monetarist Yaklaşım; Kamu Maliyesi Politikasının amaçları; Kamu Maliyesi Politikasının Araçları; Kamu Maliyesi Politikasının etkinliğinin ölçülmesi; Kamu Maliyesi Politikası Bölgeleri; Ekonomik istikrarın geliştirilmesi olarak Kamu Maliyesi Politikası; Kamu Maliyesi Politikasının gelir düzeyinin etkinliğinin belirlenmesi; Keynesyen Çarpan Analizinin gerçekliğini tartışmak.

Ders Kaynakları Coşkun Can Aktan, Dilek Dileyici ve İstiklal Y. Vural, Kamu Ekonomisi ve Kamu Politikaları, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006
Kamu Ekonomisi Analizi, Hülya Kirmanoğlu
Açıldığı Öğretim Yılı 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Bu bilgi girilmemiştir.
Toplam %0
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %0
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %0
Toplam %0
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri
0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
0
Destek Dersleri
0
Ek Dersler
0
Kategori
0
Mesleki Seçmeli Dersler
0
Temel Meslek Dersleri
0
Uygulama Dersleri
0
Uzmanlık / Alan Dersleri
0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Önceden planlanmış özel beceriler Problem Çözme 1 3 3
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Ödev 1 Ödev 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Ödev (Sunum) Ödev (Sunum) 20 1 20
Toplam İş Yükü (Saat) 191
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 7,49
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kamu Ekonomisi Disiplininin Teorik ve Tarihsel Temelleri
2 Kamu Kesimi: Yapısı, İşleyişi ve Büyüklüğü: Türkiye ve Dünya Örnekleri
3 Piyasa Başarısızlıkları ve Devletin Bu Alandaki Rolü
4 Kamusal Malların Üretimi
5 Doğal Tekeller, Regülasyon ve Özelleştirme
6 Kamu Tercihi Teorisi Perspektifinden Kamu Sektörünün Analizi
7 Kamu Tercihi Teorisi Perspektifinden Kamu Sektörünün Analizi 2
8 Piyasa Ekonomisi ile Kamu Ekonomisinde Etkinlik Karşılaştırması
9 Kamu Sektöründe Fayda-Maliyet Analizi
10 Gelir Dağılımı Sorunu: Piyasa ve Kamu Ekonomisi Açısından Bir Bakış
11 Refah Devleti: Teori ve Uygulama
12 Dünyada Kamu Ekonomisi Reformu
13 Türkiye de Kamu Ekonomisi Reformu
14 Türkiye'nin Politik Ekonomisi
Ders Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Dünyada ve Türkiye de kamu kesiminin yapısını ve işleyişini ana hatlarıyla belirtebilir.
Piyasa başarısızlıklarının nedenlerini devletin ekonomideki yeni rolü ile ilişkilendirebilir.
Kamu Tercihi Teorisinin varsayımlarını dikkate alarak kamu ekonomisindeki etkinlik sorununu tartışabilir.
DERS ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
Dünyada ve Türkiye de kamu kesiminin yapısını ve işleyişini ana hatlarıyla belirtebilir. 4 3 4 2 4 2 4 5 2 1
Piyasa başarısızlıklarının nedenlerini devletin ekonomideki yeni rolü ile ilişkilendirebilir. 4 2 3 4 5 1 3 4 2 1
Kamu Tercihi Teorisinin varsayımlarını dikkate alarak kamu ekonomisindeki etkinlik sorununu tartışabilir. 4 3 4 2 4 1 3 4 1 2