EN
  • Anasayfa
  • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Lisans düzeyinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü, öğrencilerine politika, yönetim bilimleri, yerel yönetimler, kamu hukuku ve uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğilim verip araştırma yapmayı öğreterek, çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Mezunlarımızın devletin merkez ve taşra örgütünün çeşitli kademelerinde, yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında görev alabilecek formasyona sahip hale getirilmeleri hedeflenmektedir. Bu eğitimin sonunda bürokrasinin çeşitli kademelerinde devlet memuru ve kamu yöneticisi olarak görev yapabilecek temel eğitimi alan mezunlarımız, bunun yanında edindikleri yönetsel becerilerle, özel sektör kuruluşlarının yönetim kadroları için de aranan kişiler olacaklardır.
Birim Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Arş. Gör. Esra CENGİZ TIRPAN
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sanem BERKÜN
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Afra AKGÜL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 31 (Sosyal ve Davranış Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Yusuf GÖRGÜN
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Çağdaş ZARPLI
Bölüm Başkan Yardımcısı Hakan OLGUN
Bölüm Başkan Yardımcısı Çağdaş ZARPLI
Bölüm Başkan Yardımcısı Pınar ÖZDEN CANKARA
Bölüm Başkan Yardımcısı Gökhan Murat ÜSTÜNDAĞ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Hakan OLGUN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Yusuf GÖRGÜN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Melih COŞGUN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Görkem ALTINÖRS
İntibak Not Girişi Sorumlusu Çağdaş ZARPLI
İntibak Not Girişi Sorumlusu Pınar ÖZDEN CANKARA
İntibak Not Girişi Sorumlusu Sevim MUSAOĞLU
Ders Program Girişi Görkem ALTINÖRS
Ders Program Girişi Yusuf GÖRGÜN
Ders Program Girişi Esra CENGİZ TIRPAN
Ders Program Girişi Çağdaş ZARPLI
Amaç
Siyaset Bilimi ve kamu yönetimi alanında, öğrencilere sağlam teorik bilgi temelinin ve bu temelle analiz yeteneğinin kazandırılması, günlük hayatta yaşanan olayları sosyal bilimci mantığıyla kavrama ve sosyal olguları kamu yönetimi ve siyaset bilimi çerçevesinde yorumlayıp, analitik düşünce ile çözüme ulaştırabilme becerisi ayrıca bilimsel anlamda doğru ve tarafsız bilgiye erişme ve bunu hayatının her evresinde yegane amaç olarak benimseme güdüsünü yerleştirmektir.
Hedef
Bölüm olarak hedefimiz, sosyal ve kültürel konularda etkin bilgi ve beceriye sahip, küreselleşen dünyayı geniş bir bakış açısıyla yorumlayarak ve uyum göstererek bilgi çağının üstün bireylerini yetiştirmek ayrıca öğrencilerimize hem iş hem de sosyal yaşamlarında daima başarılı olabilecekleri bilgi ve becerileri aktarmak.