EN
  • Anasayfa
  • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi (SBKY) alanına dair temel teorik bilgilere sahiptir.
2 Kamu ve özel sektörde görevli elemanlarda aranan düzeyde hukuk, muhasebe, işletme alanlarıyla ilgili bilgilere sahiptir.
3 Alanıyla ilgili akademik çalışmalar yapabilecek düzeyde analitik bilgiye sahiptir.
4 Alanının gerektirdiği derecede bilgisayar teknolojilerini kullanabilir.
5 SBKY alanıyla ilgili temel kavramları kavrayabilme, bunlar arasında ilişki kurabilme ve bu kavramları kullanarak toplumsal değişimi neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde kavrayabilme bilgisine sahiptir.
6 SBKY alanıyla ilgili teorik bilgileri eleştirel düşünme yeteneği ile birleştirerek analiz edebilme ve uygulama sonuçlarını yorumlama becerisine sahiptir.
7 Alanıyla ilgili araştırma yapacak düzeyde görsel, yazılı ve elektronik verileri kullanma becerisine sahiptir.
8 Görsel, yazılı ve elektronik kayıtlardan elde ettiği verileri kullanarak SBKY alanıyla ilgili sosyo-ekonomik problemlere çözüm yolları üretebilme becerisine sahiptir.
9 SBKY alanının diğer sosyal bilim dalları ile ilişkisini kavrama ve küreselleşen dünyada karşılaşılan olayların sosyal temellerini ortaya koyabilme becerisine sahiptir.
10 İş ve sosyal yaşamında üzerine düşen görevleri yerine getirme bilincine sahiptir.
11 İlgili konularda grup halinde veya bireysel olarak bağımsız karar alabilme yeteneğine sahiptir.
12 İlgili uygulama çalışmalarında süreci şekillendirip, uygulamada kullanacağı yöntemleri belirler.
13 Kendine özgü bir çalışma yöntemi oluşturabilme yeteneğine sahiptir.
14 SBKY alanına dair konulara daima ilgi duyar ve öğrenme sürecini üniversite dışında da devam ettirir.
15 SBKY alanına dair konularda analiz bilgisi ve yeteneğini kullanarak uygulama yapabilme yetkinliğine sahiptir.