EN
  • Anasayfa
  • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Programı başarılı şekilde tamamlayan öğrenciler, lisans derecesine sahip olup, gerekli prosedürleri yerine getirdiği takdirde, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir, uzman ya da doktor unvanlarını kazanabilir. Mezunlar, kamuda ve özelde, finans, işletme vb. geniş istihdam olanaklarına sahiptir. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Maliye Bakanlığı vb. uzmanlık sınavları, yanında, bankaların ve diğer kuruluşlarının sınavlarında başarılı olduğu takdirde, çeşitli kademelerde görev alabilecektir. Kaymakamlık sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Bunun yanında, mezunlar, ‘ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir’ gibi unvanlarla bağımsız olarak da çalışılabilmektedir.