• Anasayfa
  • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

    ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )
  • EN
1. Yarıyıl
(7 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ENG101 İngilizce I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
IKT101 Mikro İktisada Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İBF103 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
İBF105 Sosyoloji Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
İSL103 Genel Muhasebe Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
SBK105 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TRK101 Türk Dili I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
1 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF KAMU Akademik Türkçe I - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
2. Yarıyıl
(7 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ENG102 İngilizce II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
IKT102 Makro İktisada Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İBF104 Medeni Hukuk Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
İBF352 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK102 Siyaset Bilimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK106 Yönetim Bilimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TRK102 Türk Dili II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
2 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF KAMU Akademik Türkçe II - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
3. Yarıyıl
(6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
İBF201 İstatistik Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK201 Anayasa Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK203 Siyasi Düşünce Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
SBK205 İdare Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK207 Kamu Yönetimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 26,0
3 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli I - 4,0 AKTS]
SBK251 Siyasette Güncel Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK253 Kamu Hak ve Özgürlükleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK255 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
4. Yarıyıl
(6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
MLİ210 Kamu Maliyesi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK202 Türk Anayasa Düzeni Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK204 Çağdaş Siyaset Düşüncesi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
SBK206 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK208 Yerel Yönetimler Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 26,0
4 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli II - 4,0 AKTS]
SBK252 Çağdaş Siyasi Akımlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK256 Demokrasi ve Sivil Toplum Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK258 Türkiye'de Toplumsal Yapı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
5. Yarıyıl
(4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
SBK301 Uluslararası İlişkiler Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK303 Osmanlı'da Modernleşme ve Demokrasi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK305 Siyasi Tarih Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK307 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
5 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF Fakülte Seçmeli I - 5,0 AKTS] [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli III - 5,0 AKTS]
ENG301 İngilizce III Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT371 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT372 Türkiye Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT373 Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF372 Kariyer Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL371 İletişim Becerileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL374 Risk Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ301 Kamu Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ302 Maliye Sosyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ355 Mikro Ekonomi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ357 Finansal Ekonometri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK351 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi I Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK353 Modernleşme Kuramları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK355 Ceza Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK371 Bürokrasi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK373 Mahalli İdareler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS371 E-Devlet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
6. Yarıyıl
(4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
SBK302 Türk Dış Politikası Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK304 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK306 Türkiye'de Siyasal Yaşam Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK308 İdari Yargılama Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
6 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF Fakülte Seçmeli II - 5,0 AKTS] [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli IV - 5,0 AKTS]
ENG302 İngilizce IV Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT352 Çevre Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT358 Dış Ticaret İşlemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF372 Kariyer Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL371 İletişim Becerileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL374 Risk Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ301 Kamu Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ302 Maliye Sosyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ356 Uluslararası Finansal Piyasalar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ472 Finansal Matematik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK352 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi II Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK354 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK356 Türk İslam Düşünce Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK371 Bürokrasi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK373 Mahalli İdareler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS371 E-Devlet Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
7. Yarıyıl
(3 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
İBF401 Kamu Personel Yönetimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
MLİ203 Vergi Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK403 Kentleşme ve Çevre Sorunları Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 15,0
7 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF Üniversite Seçmeli I - 2,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli III - 5,0 AKTS] [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli V - 8,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 2,0
ENG401 İngilizce V Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT481 Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Finansal Krizler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT482 İktisat Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT485 İslam Ticaret Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL471 Tüketici Hakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL472 Proje Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL474 Finansal Okuryazarlık Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL475 Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 4 + 0 5,0
İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MLİ401 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ403 Maliye Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ406 Uluslararası Maliye Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ477 Finansal Piyasalara Giriş Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK451 Küreselleşme ve Milliyetçilik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK453 Kamuda Stratejik Yönetim Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK455 Türkiye ve Türk Dünyası İlişkileri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK457 Siyasal İdeolojiler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK459 Türkiye'de Siyasal Akımlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK481 Türkiye - Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK482 Uluslararası Örgütler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS119 Herkes İçin Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
UİL472 Geçmişten Günümüze Göç ve Nüfus Hareketleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS254 Bilgi Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS471 E-Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS481 E-İşletme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
YBS482 Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
YBS483 Reklam ve Toplum Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
8. Yarıyıl
(3 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
SBK402 Türkiye-AB İlişkileri Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK406 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK408 Devletler Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 15,0
8 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF Üniversite Seçmeli II - 2,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli IV - 5,0 AKTS] [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli VI - 8,0 AKTS]
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 2,0
ENG402 İngilizce VI Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT458 Bankacılık İşlemleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT464 Türkiye Ekonomisi Güncel Konular Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
IKT483 Para Teorisi ve Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İSL463 Bilgisayarlı Muhasebe Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
İŞL471 Tüketici Hakları Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL472 Proje Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL474 Finansal Okuryazarlık Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL475 Girişimcilik Seçmeli Dersler Girer 4 + 0 5,0
İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MLİ401 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ403 Maliye Politikası Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ406 Uluslararası Maliye Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ472 Finansal Matematik Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK254 Türkiye'de Siyaset ve Ekonomi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK452 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK454 Kent Sosyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK458 Türk İdare Tarihi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK460 Bürokrasi ve Türk Bürokrasisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK462 Uluslararası İlişkilerin Tarihsel Sosyolojisi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK481 Türkiye - Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK482 Uluslararası Örgütler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
SBK483 Ekolojik Sorunlar ve Politikalar Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
TOS119 Herkes İçin Spor Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
UİL472 Geçmişten Günümüze Göç ve Nüfus Hareketleri Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS254 Bilgi Yönetimi Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS403 E-Ticaret Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS471 E-Pazarlama Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS481 E-İşletme Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
YBS482 Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0
YBS483 Reklam ve Toplum Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 2,0