EN
  • Anasayfa
  • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN
1. Yarıyıl (7 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ENG101 İngilizce I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
IKT101 Mikro İktisada Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İSL103 Genel Muhasebe Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
SBK105 Siyaset Bilimine Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK107 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK109 Sosyoloji Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
TRK101 Türk Dili I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
1 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF KAMU Akademik Türkçe I - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe (İİBF KAMU Akademik Türkçe I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
2. Yarıyıl (7 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ENG102 İngilizce II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
IKT102 Makro İktisada Giriş Zorunlu Girer 3 + 0 6,0
İBF352 Bilimsel Araştırma Teknikleri Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK102 Siyaset Bilimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK106 Yönetim Bilimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK108 Medeni Hukuk Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
TRK102 Türk Dili II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 30,0
2 Yarıyıl Seçmeli Dersler [İİBF KAMU Akademik Türkçe II - 0,0 AKTS]
TOS190 Akademik Türkçe (İİBF KAMU Akademik Türkçe II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
3. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
İSL211 İstatistik Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK201 Anayasa Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK203 Siyasi Düşünce Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
SBK205 İdare Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK207 Kamu Yönetimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 26,0
3 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli I - 4,0 AKTS]
SBK251 Siyasette Güncel Sorunlar (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK253 Kamu Hak ve Özgürlükleri (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK255 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
4. Yarıyıl (6 Zorunlu Dersler,1 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu Girer 2 + 0 2,0
MLİ210 Kamu Maliyesi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK202 Türk Anayasa Düzeni Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK204 Çağdaş Siyaset Düşüncesi Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
SBK206 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK208 Yerel Yönetimler Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 26,0
4 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli II - 4,0 AKTS]
SBK252 Çağdaş Siyasi Akımlar (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK256 Demokrasi ve Sivil Toplum (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK258 Türkiye'de Toplumsal Yapı (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
5. Yarıyıl (4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
SBK301 Uluslararası İlişkiler Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK303 Osmanlı'da Modernleşme ve Demokrasi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK305 Siyasi Tarih Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK307 Siyaset Sosyolojisi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
5 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli III - 5,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli I - 5,0 AKTS]
SBK351 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi I (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK353 Modernleşme Kuramları (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK355 Ceza Hukuku (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK357 Uluslararası İlişkilerin Tarihsel Sosyolojisi (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
ENG301 İngilizce III (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT371 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT372 Türkiye Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT373 Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF372 Kariyer Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL371 İletişim Becerileri (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL374 Risk Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ301 Kamu Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ302 Maliye Sosyolojisi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ355 Mikro Ekonomi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ357 Finansal Ekonometri (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK371 Bürokrasi (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK373 Mahalli İdareler (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK375 Siyasal Sistemler (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS371 E-Devlet (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama (İİBF Fakülte Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
6. Yarıyıl (4 Zorunlu Dersler,2 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
SBK302 Türk Dış Politikası Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK304 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK306 Türkiye'de Siyasal Yaşam Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK308 İdari Yargılama Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 20,0
6 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli IV - 5,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli II - 5,0 AKTS]
SBK352 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi II (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK354 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK356 Türk İslam Düşünce Tarihi (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK358 Karşılaştırmalı Siyaset (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK360 Uygarlık Tarihi (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
ENG302 İngilizce IV (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT352 Çevre Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT358 Dış Ticaret İşlemleri (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF372 Kariyer Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL371 İletişim Becerileri (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL374 Risk Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ301 Kamu Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ302 Maliye Sosyolojisi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ356 Uluslararası Finansal Piyasalar (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ472 Finansal Matematik (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK371 Bürokrasi (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK373 Mahalli İdareler (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK375 Siyasal Sistemler (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS371 E-Devlet (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama (İİBF Fakülte Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
7. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
MLİ203 Vergi Hukuku Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK403 Kentleşme ve Çevre Sorunları Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
SBK405 Kamu Personel Yönetimi Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 14,0
7 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli V - 8,0 AKTS] [İİBF Üniversite Seçmeli I - 3,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli III - 5,0 AKTS]
SBK451 Küreselleşme ve Milliyetçilik (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK453 Kamuda Stratejik Yönetim (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK455 Türkiye ve Türk Dünyası İlişkileri (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK457 Siyasal İdeolojiler (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK458 Türk İdare Tarihi (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK459 Türkiye'de Siyasal Akımlar (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli V) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK481 Türkiye - Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK482 Uluslararası Örgütler (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS119 Herkes İçin Spor (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS481 E-İşletme (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS482 Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS483 Reklam ve Toplum (İİBF Üniversite Seçmeli I) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
ENG401 İngilizce V (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT481 Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Finansal Krizler (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT482 İktisat Politikası (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT485 İslam Ticaret Hukuku (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL471 Tüketici Hakları (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL472 Proje Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL474 Finansal Okuryazarlık (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL475 Girişimcilik (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 4 + 0 5,0
İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ401 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ403 Maliye Politikası (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ406 Uluslararası Maliye (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ477 Finansal Piyasalara Giriş (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL472 Geçmişten Günümüze Göç ve Nüfus Hareketleri (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS254 Bilgi Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS471 E-Pazarlama (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler (İİBF Fakülte Seçmeli III) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
8. Yarıyıl (3 Zorunlu Dersler,3 Seçmeli Dersler)
Ders Adı Tür Ortalama T+U Saat AKTS PDF
SBK402 Türkiye-AB İlişkileri Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK406 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Zorunlu Girer 3 + 0 5,0
SBK410 Kentleşme Politikası Zorunlu Girer 3 + 0 4,0
Yarıyıl Zorunlu Toplam AKTS 14,0
8 Yarıyıl Seçmeli Dersler [2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli VI - 8,0 AKTS] [İİBF Fakülte Seçmeli IV - 5,0 AKTS] [İİBF Üniversite Seçmeli II - 3,0 AKTS]
SBK254 Türkiye'de Siyaset ve Ekonomi (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK452 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK454 Kent Sosyolojisi (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK460 Bürokrasi ve Türk Bürokrasisi (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK466 Devletler Hukuku (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
SBK468 Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar (2014 İİBF KAMU Mesleki Seçmeli VI) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 4,0
ENG402 İngilizce VI (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT458 Bankacılık İşlemleri (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT464 Türkiye Ekonomisi Güncel Konular (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
IKT483 Para Teorisi ve Politikası (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL471 Tüketici Hakları (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL472 Proje Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL474 Finansal Okuryazarlık (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
İŞL475 Girişimcilik (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 4 + 0 5,0
İŞL477 Endüstri 4.0 ve Akıllı İşletme (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ401 Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ403 Maliye Politikası (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ406 Uluslararası Maliye (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
MLİ472 Finansal Matematik (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK472 Ortadoğu'da Siyasal Sorunlar (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
SBK473 Türkiye'nin İdari Yapısı (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
UİL472 Geçmişten Günümüze Göç ve Nüfus Hareketleri (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS254 Bilgi Yönetimi (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS403 E-Ticaret (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS471 E-Pazarlama (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
YBS472 Bilişimde Güncel Gelişmeler (İİBF Fakülte Seçmeli IV) Seçmeli Dersler Girer 3 + 0 5,0
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 1 + 1 3,0
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İSL463 Bilgisayarlı Muhasebe (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İŞL481 Sürdürülebilir İşletmecilik (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
İŞL482 Bireysel Yatırımda Temel Kavramlar (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
MLİ481 Küreselleşme ve Vergileme (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
MLİ482 Güncel Mali Sorunlar (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK481 Türkiye - Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK482 Uluslararası Örgütler (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
SBK483 Ekolojik Sorunlar ve Politikalar (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
TOS119 Herkes İçin Spor (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS481 E-İşletme (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS482 Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0
YBS483 Reklam ve Toplum (İİBF Üniversite Seçmeli II) Seçmeli Dersler Girer 2 + 0 3,0