• Anasayfa
  • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
IKT101 Mikro İktisada Giriş - - - - - - - - - - - - - - -
İBF103 Hukukun Temel Kavramları - - - - - - - - - - - - - - -
İBF105 Sosyoloji - - - - - - - - - - - - - - -
İSL103 Genel Muhasebe - - - - - - - - - - - - - - -
SBK105 Siyaset Bilimine Giriş - - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
IKT102 Makro İktisada Giriş - - - - - - - - - - - - - - -
İBF104 Medeni Hukuk - - - - - - - - - - - - - - -
İBF352 Bilimsel Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
SBK102 Siyaset Bilimi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK106 Yönetim Bilimi - - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
İBF201 İstatistik - - - - - - - - - - - - - - -
SBK201 Anayasa Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
SBK203 Siyasi Düşünce Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK205 İdare Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
SBK207 Kamu Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SBK251 Siyasette Güncel Sorunlar - - - - - - - - - - - - - - -
SBK253 Kamu Hak ve Özgürlükleri - - - - - - - - - - - - - - -
SBK255 Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ210 Kamu Maliyesi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK202 Türk Anayasa Düzeni - - - - - - - - - - - - - - -
SBK204 Çağdaş Siyaset Düşüncesi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK206 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK208 Yerel Yönetimler - - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
SBK252 Çağdaş Siyasi Akımlar - - - - - - - - - - - - - - -
SBK256 Demokrasi ve Sivil Toplum - - - - - - - - - - - - - - -
SBK258 Türkiye'de Toplumsal Yapı - - - - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
SBK301 Uluslararası İlişkiler - - - - - - - - - - - - - - -
SBK303 Osmanlı'da Modernleşme ve Demokrasi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK305 Siyasi Tarih - - - - - - - - - - - - - - -
SBK307 Siyaset Sosyolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ENG301 İngilizce III - - - - - - - - - - - - - - -
IKT371 Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar - - - - - - - - - - - - - - -
IKT372 Türkiye Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - - -
IKT373 Proje Hazırlama Teknikleri ve Proje Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
İBF372 Kariyer Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL371 İletişim Becerileri - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL374 Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ301 Kamu Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ302 Maliye Sosyolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ355 Mikro Ekonomi - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ357 Finansal Ekonometri - - - - - - - - - - - - - - -
SBK351 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
SBK353 Modernleşme Kuramları - - - - - - - - - - - - - - -
SBK355 Ceza Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
SBK371 Bürokrasi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset - - - - - - - - - - - - - - -
SBK373 Mahalli İdareler - - - - - - - - - - - - - - -
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik - - - - - - - - - - - - - - -
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları - - - - - - - - - - - - - - -
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
YBS371 E-Devlet - - - - - - - - - - - - - - -
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama - - - - - - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
SBK302 Türk Dış Politikası - - - - - - - - - - - - - - -
SBK304 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK306 Türkiye'de Siyasal Yaşam - - - - - - - - - - - - - - -
SBK308 İdari Yargılama Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
ENG302 İngilizce IV - - - - - - - - - - - - - - -
IKT352 Çevre Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - - -
IKT358 Dış Ticaret İşlemleri - - - - - - - - - - - - - - -
IKT462 Avrupa Birliği Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - - -
İBF372 Kariyer Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
İBF373 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL370 Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL371 İletişim Becerileri - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL374 Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL390 İşletmelerde Karar Verme Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ301 Kamu Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ302 Maliye Sosyolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ351 İslam Mali Yapısı ve Vergileme - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ356 Uluslararası Finansal Piyasalar - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ472 Finansal Matematik - - - - - - - - - - - - - - -
SBK352 Karşılaştırmalı Medeniyetler Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
SBK354 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar - - - - - - - - - - - - - - -
SBK356 Türk İslam Düşünce Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK371 Bürokrasi - - - - - - - - - - - - - - -
SBK372 Küreselleşme ve Siyaset - - - - - - - - - - - - - - -
SBK373 Mahalli İdareler - - - - - - - - - - - - - - -
SBK374 Uluslararası Ekonomi Politik - - - - - - - - - - - - - - -
UİL372 Enerji Diplomasisi ve Enerji Güvenliği Politikaları - - - - - - - - - - - - - - -
YBS356 İnsan Kaynakları Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
YBS371 E-Devlet - - - - - - - - - - - - - - -
YBS372 Sosyal Medyada Pazarlama - - - - - - - - - - - - - - -

7. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
İBF401 Kamu Personel Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
MLİ203 Vergi Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
SBK403 Kentleşme ve Çevre Sorunları - - - - - - - - - - - - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - - -
ENG401 İngilizce V - - - - - - - - - - - - - - -
IKT471 Uluslararası Göç Hareketleri - - - - - - - - - - - - - - -
IKT472 Ekonomide Güncel Sorunlar - - - - - - - - - - - - - - -
IKT473 Sosyal Düşünceler Tarihi - - - - - - - - - - - - - - -
IKT474 Ekonomik Yaşam ve Çevre - - - - - - - - - - - - - - -
IKT475 Enerji Ekonomisi ve Politikaları - - - - - - - - - - - - - - -
IKT476 Bilgi Toplumu ve Ekonomik Kalkınma - - - - - - - - - - - - - - -
IKT477 İş Yaşamına Hazırlık - - - - - - - - - - - - - - -
IKT478 Teknoloji ve Yenilik İktisadı - - - - - - - - - - - - - - -
IKT481 Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Finansal Krizler - - - - - - - - - - - - - - -
IKT482 İktisat Politikası - - - - - - - - - - - - - - -
IKT485 İslam Ticaret Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
İBF473 Hayat Boyu Öğrenme - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL471 Tüketici Hakları - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL472 Proje Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL474 Finansal Okuryazarlık - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL475 Girişimcilik - - - - - - -