• Anasayfa
  • SBK373 Mahalli İdareler (2019 - 2020 / 5. Yarıyıl)
  • EN
SBK373 - Mahalli İdareler
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Mahalli İdareler SBK373 5 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Teorik anlatım, tartışma, soru-cevap.
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan OLGUN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Hakan OLGUN
Amaç

Mahallî idarelerin teorik arka planını ele almak ve Türkiye'deki mahallî idare birimlerini görev, yetki, kuruluş, örgüt, mâlî yapı ve idareler arası ilişkiler bağlamında incelemektir.

Ders İçeriği

Dersin içeriğini oluşturan konular şunlardır: Merkezden yönetim ve yerinden yönetim ayrımı, mahallî idarelerin tanımı ve varlık sebepleri (etkinlik ve yerel demokrasi), mahallî idareleri ortaya çıkaran tarihî koşullar, Osmanlı döneminde mahallî idareler (Klasik dönem ve Tanzimat Dönemi), Anayasalarda mahallî idareler, mahallî idare kanunlarında mahallî idarelerin organları, görevleri, işleyişleri ve mâlî yapıları, mahallî idarelerde yeniden yapılanma.

Ders Kaynakları Yusuf Şahin, Yerel Yönetimler, Ekin, Bursa, 2014.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü (Saat) 0
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 0
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Merkezden ve yerinden yönetime ilişkin kavramsal bir çerçeve
2 Osmanlı döneminde mahallî idareler ve ilk modern mahallî idare deneyimleri
3 Anayasalarda mahallî idareler
4 İl Özel İdareleri: Kuruluşu, görevleri ve yetkileri
5 İl Özel İdareleri: Organlar ve teşkilat
6 Belediyeler: Kuruluş, görev ve yetkileri
7 Belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı
8 Ara sınavlar
9 Büyükşehir Belediyeleri
10 Köyler
11 Mahallî idareler maliyesi
12 Mahallî demokrasi ve mahallî seçimler
13 Mahallî hizmetlerin yürütülmesi yöntemleri
14 Mahallî idarelerde yeniden yapılanma
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Türk mahallî idarelerinin kuruluşunu, görevlerini, yetkilerini, finansal ve teşkilat yapılarını izah eder,
Mahallî idarelerin varlık sebebini kavrar,
Türk mahallî idarelerinde reform çabalarını tarihî bir perspektiften değerlendirir ve tartışır.
Mahallî idarelerin anayasal ve yasal temelleri ile bu idarelerin Türk idari yapısı içindeki yerini açıklar,
Mahallî demokrasinin önemini ve mahallî seçim mekanizmasını kavrar,
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Türk mahallî idarelerinin kuruluşunu, görevlerini, yetkilerini, finansal ve teşkilat yapılarını izah eder, - - - - - - - - - - - - - - -
Mahallî idarelerin varlık sebebini kavrar, - - - - - - - - - - - - - - -
Türk mahallî idarelerinde reform çabalarını tarihî bir perspektiften değerlendirir ve tartışır. - - - - - - - - - - - - - - -
Mahallî idarelerin anayasal ve yasal temelleri ile bu idarelerin Türk idari yapısı içindeki yerini açıklar, - - - - - - - - - - - - - - -
Mahallî demokrasinin önemini ve mahallî seçim mekanizmasını kavrar, - - - - - - - - - - - - - - -