• Anasayfa
  • SBK252 Çağdaş Siyasi Akımlar (2020 - 2021 / 4. Yarıyıl)
  • EN
SBK252 - Çağdaş Siyasi Akımlar
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Çağdaş Siyasi Akımlar SBK252 4 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi yüzyüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ZARPLI
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ZARPLI
Amaç

Çağdaş Siyasal akımların teorik bilgisinin verilmesi ve bilgiler doğrultusunda analiz yapma yeteneği kazandırma

Ders İçeriği

Başta liberalizm, muhafazakarlık, demokrasi, sosyalizm ve faşizm olmak üzere çağdaş siyasal ideolojilerin incelenmesi

Ders Kaynakları Birsen Örs, Modern Siyasal İdeolojiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 1 14 14
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma İnceleme / Anket Çalışması 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 1 14 14
Final Final 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 20 1 20
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 210
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 8,24
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Eski ve yeni liberalizm
2 Faşizm
3 Komünizm
4 Demokrasi
5 Demokrasi Türleri
6 Anarşizm
7 Modern demokrasi algısı
8 Ara sınav
9 Post-modernite
10 Milliyetçilik
11 Sosyalizm
12 Muhafazakarlık
13 Küreselleşme ve ideoloji
14 Final Sınavı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Öğrenilen siyasi akımlar akımlar çerçevesinde güncel konuları tartışmak
Çağdaş siyasal akımlar hakkında genel bilgi
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Öğrenilen siyasi akımlar akımlar çerçevesinde güncel konuları tartışmak - - - - - - - - - - - - - - -
Çağdaş siyasal akımlar hakkında genel bilgi - - - - - - - - - - - - - - -