SBK455 - Türkiye ve Türk Dünyası İlişkileri
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Türkiye ve Türk Dünyası İlişkileri SBK455 7 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Derece Seviye Lisans - Seçmeli - Türkçe
Dersin Verilişi Anlatım, soru-cevap, tartışma.
EBS Koordinatörü
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEN CANKARA
Amaç

Dersin amacı; 1991 sonrasında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız hale gelen Türkî Cumhuriyetlerin ve halen Rusya Federasyonu altında varlığını sürdüren özerk Türk topluluklarını dil, kültür, siyaset, ekonomi gibi çeşitli açılardan tanımaya imkan verecek bilgilerin kazandırılması.

Ders İçeriği

Türki Cumhuriyetlerin Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerini incelenmesi

Ders Kaynakları Tayyar Arı, Orta Asya ve Kafkasya, MKM Yayınları, 2010.
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 100
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Beyin Fırtınası 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 5 2 10
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 15 1 15
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 15 1 15
Final Final 15 1 15
Toplam İş Yükü (Saat) 204
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 8
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Kafkasya ve Orta Asya Bölgesinin Tanıtılması Tartışmalı Ders
2 Rusların dil ve kültür empozesi Ders
3 Türkiye-Azerbaycan İlişkileri Ders
4 Türkiye-Ermenistan İlişkileri Ders
5 Türkiye-Gürcistan İlişkileri Ders
6 Türkiye-Afganistan İlişkileri Ders
7 Türkiye-Kazakistan İlişkileri Ders
8 Türkiye-Özbekistan İlişkileri Ders
9 Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasında Sosyo-Ekonomik İlişkiler Ders
10 Orta Asya Enerji Nakil Hatları Ders
11 Çin'in Orta Asya Politikası Ders
12 Rusya Federasyonu'nun Orta Asya Politikası Ders
13 ABD'nin Orta Asya Politikası Ders
14 Orta Asya Ülkeleri Arasında İşbirliği ve Organizasyon Tartışmalı Ders
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Küresel güçlerin Orta Asya politikasını analiz eder.
Enerji politikalarının siyaseti etkileme kapasitesini anlar.
Türkiye'nin Türk Devletleri ile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
Küresel güçlerin Orta Asya politikasını analiz eder. - - - - - - - - - - - - - - -
Enerji politikalarının siyaseti etkileme kapasitesini anlar. - - - - - - - - - - - - - - -
Türkiye'nin Türk Devletleri ile ilişkileri hakkında bilgi sahibi olur. - - - - - - - - - - - - - - -